Comisii

Program consiliere educatoare, invatatori si diriginti

Fisa de autoevaluare/evaluare activitatea cadrului didactic, revizia mai 2020 - pdf

Fisa de autoevaluare/evaluare activitatea cadrului didactic, revizia mai 2020 - doc

Formular consimtamant folosire evaluare din activitatea online

Alegere modalitate de evaluare

Instiintare evaluare

Program pregatire pentru evaluarea nationala elevi de clasa a VIII a - 2-12.06.2020

Program rercuperare activitatile din ziua de 6 februarie 2020

Consilier de etica+program+modalitati de contactare

Calendar desfasurare evaluari nationale la clasele a II a, a IV a si a VI a 2020

Perioada pentru derularea programului "Sa stii mai multe, sa fii mai bun"

Lista de verificare activitati 2019-2020

Fisa de evaluare personal didactic 2019-2020

Fisa de evaluare profesor documentarist 2019-2020

Fisa de evaluare administrator financiar 2019-2020

Fisa de evaluare administrator de patrimoniu 2019-2020

Fisa de evaluare secretar scoala 2019-2020

Ghid teme pentru acasa cadre didactice, elevi si parinti

Metodologie saptamana "Sa stii mai multe, sa fii mai bun"

Instiintare corigenta/repetentie si nota scazuta la purtare

Fisa de evaluare personal didactic 2018-2019

Fisa de evaluare profesor documentarist 2018-2019

Fisa de evaluare administrator 2018-2019

Fisa de evaluare administrator financiar 2018-2019

Fisa de evaluare secretar 2018-2019

Fisa analiza test de evaluare - obligatorie pentru toate cadrele didactice din ciclul primar si gimnazial

Certificat de identitate sportiva

Plan de activitati al comisiei metodice 

Structura dosarului comisiei metodice - obligatoriu pentru toate comisiile metodice din scoala

Fisa de inregistrare progres elevi - obligatorie pentru toate cadrele didactice din scoala

Fisa de analiza a testului - obligatorie pentru toate cadrele didactice din scoala

Proces-verbal instruire elevi cu privire la normele SSM si PSI - fiecare profesor pentru cabinetul lui si fiecare invatator pe clasa

Norme pentru completarea si catalogului la clasa - fiecare invatator si diriginte, descarca, printeaza si lipeste pe coperta interioara a catalogului

Ordinul 3220/2018 privind structura anului scolar 2018-2019

Tutorial folosire patforma online de evaluare quizstar

Lista auxiliare didactice folosite in scoala (aprobate in adunarile generale ale parintilor, avizate de consiliul profesoral si aprobate de consiliul de administratie) conform OM 3027/2018- Anexa 2 si OM 3022/2018

Atentie!!!! - Notificarea 41945 minister cu privire la disciplinele optionale

Contract colectiv de munca incheiat la nivel de I.S.J. Calarasi

Contract colectiv de munca unic la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar - 2017

ROF CONSILIUL CLASEI

ROF CONSILIUL PROFESORAL

Harta conceptuala cunoastere elevi

Grafic si tematica sedinte CP - 2017-2018

Fisa de evaluare personal didactic 2017-2018

Fisa de evaluare secretar 2017-2018

Fisa de evaluare administrator financiar 2017-2018

Fisa de evaluare administrator de patrimoniu 2017-2018

Fisa de evaluare profesor documentarist 2017-2018

FORMULAR CENTRALIZARE SI INTERPRETARE TESTE DE EVALUARE

Lista de verificare activitati 2017-2018

Lista de verificare activitati

INSTIINTARE CORIGENTA/REPETENTIE/NOTA SCAZUTA LA PURTARE

INSTIINTARE CORIGENTA/REPETENTIE/NOTA SCAZUTA LA PURTARE

Convocator sedinta Consiliul Clasei

Model tabel componenta Consiliul Clasei

Macheta tematica si grafic sedinte Consiliul Clasei

REGULAMENT CONSILIUL CLASEI

Manualele Intuitext clasa I - click aici

Oferta formare CCD Calarasi 2016-2017

Proces-verbal  alegere lideri clasa

Contract colectiv unic la nivel de unitati invatamant preuniversitar din judetul Calarasi

LISTA DE VERIFICARE ACTIVITATI 2016-2017

Raportul Consiliului clasei

Continutul portofoliului de progres al elevului

Merita citit! - Baietii carora nu le place scoala

CLICK AICI PENTRU TIMSS  clasa a IV a

CLICK AICI PENTRU TIMSS clasa a VIII a

MODEL DE PV FOLOSIT PENTRU ALGEREA LIDERULUI CLASEI

STRUCTURA PORTOFOLIULUI CADRULUI DIDACTIC 2016 -2017 - pentru evaluare an scolar 2016-2017

Programa scolara noua pentru disciplina optionala Matematica si stiinte in societatea cunoasterii - ciclul primar si gimnazial

VARIANATE DE SUBIECTE DEFINITIVAT 2013

CHESTIONAR PENTRU ACTIVITATEA CONSILIU PROFESORAL - CLICK AICI

NOTA DE PROBLEME MOBILITATE CADRE DIDACTICE 2013-2014

CALENDAR MOBILITATE CADRE DIDACTICE 2013-2014

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA LA NIVEL INV PREUNIVERSITAR

STRUCTURA RAPORT ANALIZA ACTIVITATE COMISIE SEM 1

PENTRU CEI INSCRISI LA DEFINITIVAT! - CLICK AICI

INSCRIERE CURS FORMATORI MAST - 12 credite - afisat in cancelarie

OFERTA DE FORMARE CCD - 2012-2013

REGULAMENT DE ORDINE INTERNA

 

COMISII SCOALA GIMNAZIALA “DIMITRIE ION GHICA” RADOVANU

AN SCOLAR 2017-2018

Propuse si avizate in sedinta CPdin data de 1.09.2017 si aprobate prin HCA nr. 27 din 4.09.2017 

I.COMISII PERMANENTE

a.COMISIILE METODICE

Comisia metodica invatamant prescolar

1.Postelnicu Miahela – G.P.N. nr. 1 Radovanu – coordontor

2.Postelnicu Gabriela – G.P.N. nr. 1 Radovanu

3.Arsene Minodora – G.P.N. nr. 1 Radovanu

4.Tudose Mihaela – G.P.N. nr.1 Radovanu

5.………. – Crivat

6.………- Crivat

Comisia metodica invatamant primar

1.Chelaru Ioana – coordonator

2.Cirlig Marian

3.Roscovaru Adina

4.Draghici Mihaela

5.Iacob Elena

Comisia metodica stiinte umaniste

1.Craciun Alina – coordonator

2.Barbu Florina

3.Dumitrache Mirela

4.Alexe Angela

5.Minciuna Geta

6.Musat Doinita

Comisia metodica stiinte realiste

1.Barbu Ioana – coordonator

2.Galbinasu Elena

3.Enegaru Constantina

4.Voicu Diana

5.Minciuna Geta

6.Mustatea Danut

Comsia metodica diriginti

1.Minciuna Geta – coordonator

2.Dumitrache Mirela

3.Alexe Angela

4.Craciun Alina

5.Barbu Florina

6.Luca Dorina

b.COMISIA PENTRU ASIGURAREA SI EVALUAREA CALITATII

1.Tudose Mihaela – coordonator

2.Postelnicu Mihaela

3.Barbu Florina

4.Alecu Izabela – reprezentant CRP

5.Alecu Danut – reprezentant CL

c.COMISIA PENTRU CURRICULUM

1.Barbu Florina – coordonator

2.Barbu Ioana – sef comisie metodica stiinte realiste

3.Chelaru Ioana – sef comisie metodica invatamant primar

4.Postelnicu Mihaela – sef comisie metodica invatamant prescolar

5.Minciuna Geta - sef comisie metodica diriginti

6.Craciun Alina - sef comisie metodica stiinte umaniste

d.COMISIA PENTRU PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA

1.Arsene Minodora – coordonator

2.Chelaru Ioana

3.Postelnicu Gabriela

e.COMISIA PENTRU SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA SI SITUATII DE URGENTA

1.Luca Dorina – coordonator

2.Craciun Alina

3.Iacob Laura

4.Draghici Mihaela

f.COMISIA PENTRU SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

1.Barbu Florina – coordonator

2.Barbu Ioana

3.Iacob Laura – compartiment secretariat

4.Dragan Lidia – compartiment financiar-administrativ

g.COMISIA PENTRU ELIMINAREA VIOLENTEI, FAPTELOR DE CORUPTIE SI DISCRIMINARE IN MEDIUL SCOLAR SI PROMOVAREA INTERCULTURALITATII

1.Cirlig Marian – coordonator

2.Tudose Mihaela

3.Alexe Angela

4.Postelnicu Gabriela

5.Chelaru Ioana

h.Comisia pentru programe si proiecte educative

1.Luca Dorina – coordonator

2.Craciun Alina

3.Arsene Minodora

i.Comisia pentru etica

1.Alexe Angela – coordonator

2.Tudose Mihaela

3.Chelaru Ioana

j.Comisia pentru aplicarea O.U.G. 62/2002

1.Draghici Mihaela – invatamant primar – coordonator

2.Arsene Minodora – invatamant prescolar

3.Dumitrache Mirela – invatamant gimnazial

II.COMISII CARE AU CARACTER TEMPORAR

a.Comisia pentru acordarea burselor

1.Luca Dorina – coordonator

2.Iacob laura

3.Draghici Mihaela

b.Comisia pentru invanteriere

1.– constituita prin Hotararea Consiliului de Administratie la inceputul lunii decembrie in fiecare an

c.Comisia pentru casare, clasare si valorificare materiale

1.– constituita prin Hotararea Consiliului de Administratie la inceputul lunii decembrie in fiecare an

d.Comisia pentru organizarea examenelor nationale

1.– constituita prin Hotararea Consiliului de Administratie si Decizia Inspectorului Scolar Genereal al I.S.J. Calarasi

e.Comisia pentru recensamantul populatiei scolare

1.– Chelaru Ioana – coordonator

2.Educatoare si invatatoare

f.Comisia pentru acordarea ajutorului de 200 de euro pentru achizitionarea unui calculator

1.Cirlig Marian –coordonator

2.Iacob Laura

3.Dragan Lidia

g.Comisia pentru acordarea rechizitelor scolare

1.Luca Dorina – coordonator

2.Iacob Laura

3.Barbu Florina

h.Comisia pentru consiliere si orientare scolara

1.Minciuna Geta – coordonator

3.Barbu Florina

i.Comisia pentru intocmirea orarului si a serviciului pe scoala

1.Galbinasu Elena – coordonator

2.Alexe Angela – ciclul gimnazial

3.Draghici Mihaela – ciclul primar

III.COMISII OCAZIONALE

a.Comisia de receptie bunuri

b.Comisia de licitatii

c.Comsia de selectare oferte

d.Comisia pentru verificarea documentelor scolare si a actelor de studii

e.Comisia de cercetare disciplinara

f.Alte comisii in functie de situatiile impuse

Consilier de integritate - Alexe Angela

 

Comisia pentru evidenta si gestionarea riscurilor (EGR)

Cirlig Marian - presedinte

Iacob Gina Laura - secretar

Dragan Lidia

Barbu Florina

 

Adrese utile

Pagina Facebook

Vremea

Ceas