CEAC

User Rating:  / 10
PoorBest 

MANUALUL CALITATII, editia 1, revizia 1

DECLARATIA DIRECTORULUI IN DOMENIUL CALITATII

STRATEGIA INTERNA DE EVALUARE A CALITATII 2016-2020 

Chestionar de evaluare a activitatii cadrelor didactice - proiect-asteptam idei!

Raport anual de evaluare interna a calitatii pentru anul scolar 2015-2016 - aprobat prin HCA nr 34/20.10.2016 si prezentat si analizat in sedinta de CP din 20.10.2016

Raport anual de evaluare interna a calitatii pentru anulscolar 2014-2015

Raport anual de evaluare interna a calitatii pentru anul scolar 2013-2014

Declaratia angajament a cadrelor didactice in domeniul calitatii

CONTRACT EDUCATIONAL

Raport de autoevaluare institutionala 2012-2013 partile II si IV - doc

Raport de autoevaluare institutionala 2012-2013 partile I si III - excel

Regulament de organizare si functionare a programului "Scoala dupa scoala"

Manual propriu realizare autoevaluare institutionala

Strategia CEAC 2013-2016

Plan de paza

Sarcini specifice mebri

Decizie stabilire sarcini specifice

Decizie stabilire secretar

Convocator activitati

Componenta comisiei

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE CEAC-pdf

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE CEAC -doc

PLANIFICARE ACTIVITATI

PLAN MANAGERIAL

FORMARMAREA PROFESIONALA 

INSTRUCTIUNEA DE LUCRU PRIVIND CENTRALIZAREA ABSENTE

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE - ED 2 REV 2

SCHEMA PROCES APLICARE SANCTIUNI PENTRU ELEVI


 

ANALIZA REZULTATE LA EVALUAREA NATIONALA SI PLAN DE MASURI


 

Raport anual de evaluare a calitatii in educatie 2011-2012( I)

Raport anual de evaluare a calitatii in educatie 2011-2012(II)

Scadentar activitati si materiale 2012-2013


 

STRUCTURA CEAC SCOALA RADOVANU

1. TUDOSE MIHAELA - presedinte - cadru didactic

2. BARBU FLORINA - membru - cadru didactic

3. DRAGHICI MIHAELA - reprezentant organizatie sindicala

4. TINCA FLORINA    - reprezentant parinti

5. ALECU DAN   - reprezentant Consiliul Local


Sistemul de management al calitatii din Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica este implementat in baza SR EN ISO 9001:2008 si SR EN 9001:2008/AC 

 

PROCEDURI SI INSTRUMENTE DE LUCRU

 

Procedura privind evaluarea nationala

Instructiunea de lucru privind elaborarea probelor de evaluare scrisa

Procedura privind constatarea, cercetarea si solutionarea abaterilor disciplinare

Procedura privind colectarea feed-back-ului

Procedura privind formarea continua a cadrelor didactice

Procedura privind comisiile metodice

Procedura privind acordarea titlului Profesorul anului

Procedura privind realizarea si promovarea ofertei educationale

Procedura privind gestionarea si solutionarea petitiilor

Procedura privind controlul inregistrarilor SMC

Procedura privind condica de prezenta

Procedura privind comunicarea interna

Procedura privind comunicarea externa si relatiile publice

Procedura privind analiza SMC efectuata de management

Procedura privind acordarea Premiului de onoare al unitatii de invatamant

Procedura privind elaborarea si revizuirea fisei postului

Procedura privind asigurarea serviciilor medicale de urgenta

Procedura privind profesorul anului

Procedura privind alegerea CA - cf. OM 4619/22.09.2014

Procedura privind achizitiile

Procedura privind asistentele la lectii

Procedura privind evaluarea elevilor

Procedura privind acordarea burselor

Procedura generala privind controlul documentelor SMC

Procedura privind arhivarea

Procedura de interventie in caz de violenta in mediul scolar

Procedura saptamana "Sa stii mai multe, sa fii mai bun"

Procedura saptamana "Sa stii mai multe, sa fii mai bun"- format doc

Procedura privind acccesul in spatiul scolar

Instructiunea de lucru privind elaborarea fisei postului

Instructiunea de lucru pentru aplicarea sanctiunilor

Instructiunea de lucru privind realizarea schemei orare si a orarului scolii

Instructiunea de lucru privind acordarea primului ajutor

Instructiunea de lucru privind organizarea si efectuarea inventarului

Procedura privind promovarea

Procedura operationala privind evaluare cadrelor didactice si didactice auxiliare

Procedura operationala privind evaluare personalului nedidactic

Procedura privind stabilirea CDS

Procedura gestionare situatii de criza

Procedura privind realizarea si promovarea ofertei educationale

Procedura privind stabilirea procedurilor

Lista formularelor in vigoare

Procedura privind condica de prezenta

Lista procedurilor in vigoare

Cerere de invoire cadre didactice

Formular hotarare CRP numire membri in CA scoala

Formular hotarare CP numire membri in CA scoala

Decizie director numire CA

Convocator CP pentru alegere membri in CA scoala

Formular adresa catre primar numire membru in CA scoala

Formular adresa CRP numire membri in CA scoala

Formulare adresa CL numire membri in CA scoala

Formular - fisa asistenta la lectii

Formular - fisa de interasistenta

Formular - grafic desfasurare asistente planificate

Formular - grafic desfasurare interasistente

Formular - Raport comisieacordare burse

Formulare registru documente date spre rezolvare

Formulare registru intrare-iesire documente

Formular documente aflate in vigoare

Formular catalog corigenta

Formular catalog elevi amanati

Formular adresa catre familie corigent, repetent, amanat

Formular raportul Consiliului clasei

Formular Grafic sedinte. lectorate si consultatii

Formular structura analiza activitate comisii metodice

Formular avizare programa CDS optional

Formular - Fisa de optiuni a elevului pentru CDS optional

Indicatorul de stare al planificarii CDS - optional

Fisa de monitorizare a activitatii metodice

Raportul Consiliului clasei

Nomenclator arhivistic

Formular inventar documente pentru arhivare

Pagina de garda dosar arhivare

Proces verbal comisie casare documente

Formular pv predare-primire doc pentru arhivare

Registru de evidenta intrari-iesiri din arhiva

Chestionar satisfactie cadre didactice

Chestionar satisfactie elevi

Chestionar satisfactie parinti

Chestionar evaluare sef ierarhic

Chestionar evaluare activitate clasa parinti gimnaziu

Chestionar evaluare activitate clasa parinti primar

Chestionar evaluare director 1

Chestionar satisfactie disciplina optionala - elev

Ghid interviu disciplina optionala

Chestionar cunoastere PDI scoala de catre cadrele didactice

FORMULARE DE APLICARE A SANCTIUNILOR PENTRU ELEVI

Formular sanctiune mustrare scrisa

Formular sanctiune mutare disciplinara

Formular sanctiune retrarege bursa

Formular sanctiune observatie

Raport aplicare sanctiune

Raport aplicare sanctiune - format editabil

Formular centralizare sanctiuni scoala

Formular monitorizare elevi cu sanctiuni

 

FORMULARE PENTRU INEVNTAR

Referat constituire comisie inventar

Decizie constituire comisie

Proces verbal instruire comisie

Instructiuni comisie inventar

Declaratie inventar

Lista de inventar

Proces verbal al comisiei de inventariere

Registrul inventar

Decizie de imputare

Angajament de plata

 

Formular instiintare corigenta si medie scazuta la purtare

 

REGULAMENTE SCOALA

Regulament CP

Regulament folosire baza sportiva 

Regulament de organizare si functionare Consiliul de Administratie

Regulament folosire microbuz scolar

Regulament Consiliul Scolar al Elevilor

Regulament de ordine interna - revizuit 2015

ROF scoala - 2015

Regulament de organizare si functionare CRP

Regulament Consiliul Clasei

Regulament Consiliul Elevilor

Regulament Comisie Paritara

Regulament folosire cabinet AeL

Regulament folosire CDI

Regulament de organizare si functionare SDS

Regulament microbuz scolar

 

 

Adrese utile

Pagina Facebook

Vremea

Ceas