Consiliere si orientare

2017-2018

 Membrii comisiei

Atribuțiile comisiei la nivel de școală

Atribuțiile membrilor comisiei

Analiza SWOT

Plan managerial

Tematica acțiunilor

 

RAPORT DE ACTIVITATE 2016-2017

Raport activitate comisie semestrul II - 2013-2014

Raport asupra activitatii desfasurata pe semestrul I - 2013-2014

Model de proces-verbal folosit pentru alegerea liderului clasei

Materiale utile pentru desfasurarea orelor de consiliere si orientare

Raport activitate an scolar 2012-2013

Regulament de organizare si functionare

Ordin sarcini profesor diriginte


 

Scadentar activitati si materiale 2013-2014


 

Analiza SWOT

Plan managerial

Program de activitati

Membri


 

Raport analiza activitate anul scolar 2011-2012


 

COMPONENTA COMISIEI METODICE DIRIGINTI

1. MINCIUNA GETA - clasa a VII a B - coordonator

2. DUMITRACHE MIRELA - clasa a V a

4. ALEXE ANGELA - clasa a VI a A

5. CRACIUN ALINA - clasa a VI a B

6. BARBU FLORINA - clasa a VII a A 

7. LUCA DORINA - clasa a VIII a B

8. GALBINASU ELENA -clasa a VIII a A

Adrese utile

Pagina Facebook

Vremea

Ceas