Formare si dezvoltare

ANUL SCOLAR 2019-2020

PLAN MANAGERIAL

PLANUL DE ACTIVITATI

 

COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIA CARIEREI - 2018 - 2019 

Comisia de dezvoltare profesionala si evolutia in cariera este structurata astfel:

1. Arsene Minodora - presedinte

2.Chelaru Ioana

3.Postelnicu Gabriela

Raport comisie 2019-2020 - sem 1

RAPORT AL COMISIEI 2017 - 2018

CADRE DIDACTICE INSCRISE LA EXAMENE PENTRU GRADE

CENTRALIZATOR AL SITUAȚIEI CADRELOR DIDACTICE

TABEL NOMINAL - TITULARI , GRADE

CHESTIONAR ANALIZA DE NEVOI

PLAN MANAGERIAL 2018 - 2019

PROGRAM DE ACTIVITATI

Plan institutional formare profesionala 2014-2015

Raport individual formare profesionala 2014-2015-click aici pentru descarcare

Instructiuni completare raport individual formare profesionala

Plan managerial comsie 2014-2015 - click aici

Program de activitati 2014-2015 - click aici

Fisa atributii responsabil formare continua

Responsabilitati membri

Situatie formare cadre didactice- in excel

Chestionar analiza de nevoi formare profesionala

Regulament de organizare si functionare

 

Acte normative cuprinzand prevederi legislative privind formarea continua

OMEN 3240/26.03.2014 si enexele la ordin

OMEN 5397 -anexele 1-7

OMECTS 5561/2011 privind metodologia formarii continue

OMEN 5397/2013 privind modificare Metodologiei deformare continua

OMECTS 5562/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind creditele transferabile

OMEN 3129/2013

Adrese utile

Pagina Facebook

Vremea

Ceas