Comisia violenta, anticoruptie

DECIZIA DE CONSTITUIRE

DECIZIA CONSILIER DE ETICA

PROGRAM AUDIENTE SI MOD DE FORMULARE SOLICITARE

COMPONENTA COMISIEI

1. Cirlig Marian - coordonator - CP

2. Tudose Mihaela - CP

3. Chelaru Ioana - CP

4. Postelnicu Mihaela- CP

5. Luca Dorina - CP

6. Busta Valerica - Primarie

7. Dumitrache George- Postul de politie

8. ...................................... - CRP al APSR

 

SUBCOMISIA DE MONITORIZARE A FRECVENTEI SI PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR

1.Chelaru Ioana - ciclul primar

2.Luca Dorina - ciclul gimnazial

SUBCOMISIA PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA ACTELOR DE CORUPTIE

1.Postelnicu Mihaela

2.TDumitrache George

SUBCOMISIA PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI

1.Luca Dorina

2.Tudose Mihaela

SUBCOMISIA PENTRU DISCRIMINARE SI PROMOVAREA INTERCULTURALITATII

1.Minciuna Oana

2.Cirlig Marian

SUBCOMISIA MONITORIZARE SEGREGARE IN UNITATEA SCOALARA

1. Cirlig Marian - responsabil subcomisie

2. Luca Dorina - persoana responsabila cu introducerea datelor pe platforma

3. POstelnicu Gabriela - persoana centralizare date invatamant prescolar

4. Alecu Adina - persoan centralizarte date invatamant primar

5. Craciun Alina - persoana centralizare date invatamant gimnazial

-membri - educatori, invatatori, diriginti

CONSILIER DE ETICA - TUDOSE MIHAELA

SARCINI SPECIFICE 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

PROGRAM DE ACTIVITATI DE PREVENIRE SI COMBATERE A VIOLENTEI IN MEDIUL SCOLAR

PROGRAM DE ACTIVITATI AL SUBCOMISIEI DE MONITORIZARE A FRECVENTEI SI COMBATEREA ABSENTEISMULUI

PROGRAM DE ACIVITATI AL  SUBCOMISIEI DE PREVENIRE A DISCRIMINARII SI PROMOVAREA INTERCULTURALITATII

INSTRUCTIUNEA DE LUCRU PRIVIND MONITORIZAREA ABSENTELOR

Procedura specifica privind interventia in caz de violenta in mediul scolar

Procedura operationala - strategia anticoruptie

Chestionar violenta elevi

Chestionar discriminare - elevi

Chestionar discriminare - parinti

Chestionare discriminare - personal

Formular centralizare chestionar discriminare elevi

Formular centralizare chestionar discriminare parinti

Formular centralizare chestionar discriminare personal scoala

Formular centralizare chestionar violenta elevi

Centralizator absente

Adrese utile

Pagina Facebook

Vremea

Ceas