Manager

User Rating:  / 46
PoorBest 

Componenta CA 2020-2021

Structura anului scolar 2020-2021

Regulament de ordine interna - ed. 1, rev, 2 - in conformitate cu OM 5447/2020

Regulament de organizare si functionare, ed. 4, rev, 3 - in conformitate cu OM 5447/2020

Raport anual privind calitatea si starea invatamantului 2019-2020

Grafic si tematica sedintelor de consiliul profesoral 2020-2021

Grafic si tematica sedintelor de consiliu de administratie 2020-2021

Plan managerial director 2020-2021

Regulament de organizare si functionaare scoala - editia 4, rev, 2 - in cofntomitate cu OM 4249/2020

Buget 2020

Analiza consituire buget scoala 2020 (salarii si bunuri si servicii) din finantare pe elev si extrabugetar

Raport privind starea si calitatea invatamantului pe semestrul I, an scolar 2019-2020

Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019.

Decizia de consituire CA - 2019-2010

Structura Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale ”Dimitrie Ion Ghica” Radovanu

Sarcini specifice membri CA - 2019-2010

Raport anual privind starea si calitatea invatamantului 2018-2019

Lista de verificare activitati 2019-2020

Planul managerial 2019-2020

Plan operational 2019-2020

Graficul de control al directorului 2019-2020

Graficul si tematica sedintelor consilului profersoral pentru anul scolar 2019-2020

Graficul si tematica sedintelor de consiliu de administratie pentru snul scolar 2019-2020 

Fisa de evaluare personal didactic 2020-2021

Fisa de evaluare profesor documentarist 2020-2021

Fisa de evaluare administrator financiar 2020-2021

Fisa de evaluare administrator de patrimoniu 2020-2021

Fisa de evaluare secretar scoala 2020-2021

Buget 2019

Plan de achizitii 2019

Raport privind starea invatamantului in Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Radovanu, semestrul I, an scolar 2018-2019

Executia bugetara 2018

Situatie centralizatoare privind stadiul implemantarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial la 31 decembrie 2018

Raport asupra sistemului de control managerial intern la data de 31 decembrie 2018

Codul de etica 2018

Graficul si tematica activitatilor Consiliului de administratie 2018-2019

Graficul si tematica activitatilor Consiliului Profesoral 2018-2019

Lista verificare activitati 2018-2019

Raport anual privind calitatea si starea invatamantului pentru anul scolar 2017-2018

Plan operational 2018-2019

Plan managerial 2018-2019

Fisa de asistenta a lectiei

OFERTA EDUCATIONALA PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019

Plan de achizitii 2018

Buget 2018

Buget 2018 salarii

Executia bugetara 2017

Proiect de buget 2018

Harta conceptuala cadre didactice

Raport asupra sistemului de control managerial intern la data de 31 decembrie 2017

Raport de activitate director 2016-2017

Plan managerial 2017-2018

Plan operational 2017-2018

Grafic de control director  2017-2018 - sem 1

Proiect "Scoala Parintilor"

Proiect distribuire leadership

Proiect integrare parinti si elevi in procesul de predare-invatare-evaluare

PLAN OPERATIONAL 2017-2018

DISTRIBUIRE LEADERSHIP - DOCUMENTE

Nou FISA DE MONITORIZARE A ACTIVITATII CADRULUI DIDACTIC DE CATRE DIRECTOR

Fisa de evaluare personal didactic 2018-2019

Fisa de evaluare profesor documentarist 2018-2019

Fisa de evaluare administrator 2018-2019

Fisa de evaluare administrator financiar 2018-2019

Fisa de evaluare secretar 2018-2019

Fisa de evaluare personal didactic 2017-2018

Fisa de evaluare secretar 2017-2018

Fisa de evaluare administrator finaciar 2017-2018

Fisa de evaluare administrator de patrimoniu 2017-2018

Fisa de evaluare profesor documentarist 2017-2018

PLAN DE ACHIZITII 2017

BUGET 2017

OFERTA EDUCATIONALA PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018

RAPORTUL ASUPRA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA 31 DECEMBRIE 2016

EXECUTIE BUGETARA 2016

PLAN MANAGERIAL 2016-2017

GRAFIC DE CONTROL DIRECTOR SEM.  1 2016-2017

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FNCTIONNARE AL SCOLII GIMNAZIALE "DIMITRIE ION GHICA" SI GPN NR. 1 RADOVANU - in conformitate cu OM 5079/2016

REGULAMENT DE ORDINE INTERNA 2016

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 2016-2020

Grafic si tematica sedinte ordinare Consiliu Profesoral 2016-2017

Fisa de evaluare cadre didactice 2016-2017

Fisa de evaluare profesor documentarist 2016-2017

Fisa de evaluare secretar 2016-2017

Fisa de evaluare administrator finaciar 2016-2017

Fisa de evaluare administrator de patrimoniu 2016-2017

Realizarea obectivelor din PDI 2012-2016

Situatie statistica 2012-2016

Criterii specifice ocupare norme vacante pe catedrele de limba si literatura romana si matematica - 2016-2017

Plan de achizitii 2016

Buget 2016

Executia bugetara 2015

Plan managerial 2015-2016

Plan managerial S1 - 2015-2016

Plan managerial S2 - 2015-2016

Plan operational PDI - 2015-2016

Grafic de control director 2015-2016

Tematica Consiliul de Administratie 2015-2016

Tematica Consiliului Profesoral 2015-2016

Analiza comparativa 2012-2015

Realizarea activitatilor din Planul operational pentru anul scolar 2014-2015

OFERTA EDUCATIONALA 2015-2016

REGULAMENT DE ORDINE INTERNA AL SCOLII - editia 1, revizia 1 - aprobat cu HCA nr.........din............... (modificari aduse in conformitate cu Legea 15/2016

REGULAMENT DE ORDINE INTERNA AL SCOLII - aprobat prin HCA 22/17.02.2015

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SCOLII - aprobat prin HCA 22/17.02.2015

CONTRACT EDUCATIONAL SCOALA-FAMILIE - aprobat prin HCA 21/17.02.2015

EXECUTIA BUGETARA 2014

PLAN DE ACHIZITII 2015

BUGET 2015

HOTARARI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

HCA 1/2013

HCA 1/2014

HCA 2/2014

HCA 3/2014

HCA 4/2014

HCA 5/2014 

HCA 6/2014

HCA 7/2014

HCA 8/2014

HCA 9/2014

HCA 10/2014

HCA 11/2014

HCA 12/2014

HCA 13/2014

HCA 14/2014

HCA 15/2014

HCA 16/2014

HCA 17/2014

HCA 18/2014

HCA 19/2014

HCA 20/2014

HCA 21/2014

HCA 22/2014

HCA 23/2014

HCA 24/2014

HCA 25/2014

HCA 27/2014

HCA 28/2014

HCA 29/2014

HCA 30/2014

HCA 31/17.10.2014

HCA 32/17.10.2014

HCA 33/30.10.2014

HCA  34/30.10.2014

HCA 35/09.12.2014

HCA 36/09.12.2014

HCA 37/09.12.2014

HCA 38/09.12.2014

HCA 39/09.12.2014

HCA 40/09.12.2014

HCA 41/09.12.2014

HCA 1/13.01.2015 - Comisie metodica prescolar

HCA 2/13.01.2015 - Aprobare executie bugetara

HCA 3/13.01.2015 - Aprobare decont naveta cadre didactice

HCA 4/13.01.2015 - Aprobare calificative anuale personal nedidactic

HCA 5/13.01.2015 - Plan institutional de dezvoltare profesionala

HCA 6/13.01.2015 - Fisa de evaluare pentru personalul nedidactic - 2015

HCA 7/13.01.2015 - Aprobare IL 5.5-06

HCA 8/21.01.2015 - Propuneri burse pentru Consiliul local

HCA 9/21.01.2015 - Vacantare catedra fizica-chimie

HCA 10/21.01.2015 - Validare mentinerea in activitate peste varsta de pensionare

HCA 11/27.01.2015 - Aprobare proiect buget 2015

HCA 12/27.01.2015 - Aprobare fisa postului Cosac Viorica si Ivan Fanica

HCA 13/27.01.2015 - Aprobare decont naveta ianuarie 2015

HCA 14/05.02.2015 - Aprobare proceduri SCIM

HCA 15/05.02.2015 - Aprobare orar scoala

HCA 16/05.02.2015 - Validare proiect incadrare 2015-2016

HCA 17/05.02.2015 - Aprobare PM sem 2 - 2014-2015

HCA 18/17.02.2015 - Aprobare decont naveta februarie 2015

HCA 19/17.02.2015 - Aprobare program saptamana "Sa stii mai multe, sa fii mai bun"

HCA 20/17.02.2015 - Aprobare plan de achizitii 2015

HCA 21/17.02.2015 - Aprobare contract educational

HCA 22/17.02.2015 - Aprobare ROF si ROI scoala

HCA 23/17.02.2015 - Aprobare burse sem 2 - 2014-2015

HCA 24/24.03.2015 - Aprobare comisie mobilitate

HCA 25/24.03.2015 - Decont naveta martie 2015

HCA 27/04.05.2015 - Decont naveta aprilie 2015

HCA 28/04.05.2015 - Aprobare oferta educationala 2015-2016

HCA 29/04.05.2015 - Aprobare proceduri SCIM

HCA 30/28.05.2015 - Aprobare decont naveta mai 2015

HCA 31/28.05.2015 - Aprobare criterii profesorul anului

HCA 32/28.05.2015 - Aprobare criterii premiul de onoare al unitatii de invatamant

HCA 33/28.05.2015 - Aprobare proceduri CEAC

HCA 34/27.08.2015 - Aprobare fisa postului si fisa de evaluare pentru an scolar 2015-2016

HCA 35/27.08.2015 - Aprobare perioada incheiere sit scolara anuala pentru amanati

HCA 36/27.08.2015 - Demarare procedura alegerea CA pentru 2015-2016

HCA 37/27.08.2015 - Aprobare PCO 2015-2016

HCA 38/02.09.2015 - Calificative anuale 2014-2015

HCA 39/21.09.2015 - Criterii acordare burse 2015-2016

HCA 40/21.09.2015 - Comisii scoala si organigrama 2015-2016

HCA 41/21.09.2015 - Repartizare educatoare, invatatori, diriginti si profesori clase

HCA 42/21.09.2015 - Aprobare grafic si tematica sedinte CA si CP

HCA 43/16.10.2015 - Decont naveta septembrie 2015

HCA 44/16.10.2015 - Validare RAEI 2014-2015

HCA 45/16.10.2015 - Aprobare orar scoala sem 1 - 2015-2016

HCA 46/16.10.2015 - Aprobare Rapoarte de activitate si PM director si sefi compartimente

HCA 47/16.10.2015 - Aprobare proceduri

HCA 48/16.10.2015 - Burse semestrul 1 2015-2016

HCA 49/12.11.2015 - Schimbare coordonator de proiecte si programe

HCA 50/12.11.2015 - Decont naveta luna octombrie 2015

HCA 51/27.11.2015 - Proiect plan de scolarizare 2016-2017

HCA 52/27.11.2015 - Comisie de inventariere

HCA 53/27.11.2015 - COmisie de casare

HCA 54/27.11.2015 - Decont naveta noiembrie

HCA 1/19.01.2017 - Aprobare continuitate dupa varsta standard de pensionare Popa Alexandra

HCA 2/19.01.2017 - Aprobare continuitate dupa varsta standard de pensionare Alexe Angela

HCA 3/19.01.2017 - Aprobare naveta decembrie 2016

HCA 4/19.01.2017 - Aprobare executie bugetara 2016

HCA 1/08.01.2016 - Executie bugetara 2015

HCA 2/08.01.2016 - Proiect de buget 2016

HCA 3/08.01.2016 - Evaluare nedidacatic 2015

HCA 4/22.01.2016 - Indeplinire conditii validare mentinere in activitate

HCA 5/22.01.2016 - Indeplinire conditii validare mentinere in activitate

HCA 6/22.01.2016 - Naveta decembrie 2015

HCA 7/01.02.2016 - Proiect incadrare 2016-2017

HCA 8/24.02.2016 - Criterii specifice ocupare ore vcante catedrele LRO si Matematica

HCA 9/24.02.2016 - Plan de achizitii

HCA 10/24.02.2016 - Aprobare orar

HCA 11/09.03.2016 - Propuneri pentru CDS - optional

HCA 12/09.03.2016 - Aprobare program saptamana "Scoala altfel"

HCA 13/09.03.2016 - Deconta naveta februarie 2016

HCA 14/09.03.2016 - Aprobare PM Sem 2 - 2015-2016

HCA 15/09.03.2016 - Aprobare burse sem 2 - 2015-2016

HCA 16/28.03.2016 - Aprobare proceduri

HCA 17/28.03.2016 - Aprobare CDS - optional an scolar 2016-2017

HCA 18/28.03.2016 - Aprobare oferta educationala pentru anul scolar 2016-2017

HCA 19/28.03.2016 - Aprobare decont naveta martie 2016

HCA 20/18.05.2016 - Aprobare decont naveta aprilie 2016

HCA 21/18.05.2016 - Aprobare proceduri scoala

HCA 22/18.05.2016 - Aprobare decont naveta luna mai 2016

HCA 23/16.05.2016 - Aprobare titlul "Profesorul Anului"

HCA 24/31.08.2016 - Aprobare PCO 2016-2017

HCA 25/31.08.2016 - Comisii scoala 2016-2017

HCA 26/31.08.2016 - Aprobare fisele de evaluare pentru anul scolar 2016-2017

HCA 27/06.09.2016 - Evaluare personal didactic si didactic auxiliar 2015-2016

HCA 28/06.09.2016 - Organigrama 2016-2017

HCA 29/06.09.2016 - Aprobare orar semestrul I - 2016-2017

HCA 30/06.09.2016 - Repartizare educatoare, invatatori, diriginti si profesori pe clase

HCA 31/06.09.2016 - Numire coordonator proiecte si programe 2016-2017

HCA 32/20.10.2016 - Demarare procedura constituire Consiliu de Administratie pentru anul scolar 2016-2017

HCA 33/20.10.2016 - Decont naveta septembrie 2016

HCA 34/20.10.2016 - Aprobare RAEI 2015-2016

HCA 35/8.12.2016 - Aprobare PDI 2016-2020

HCA 36/8.12.2016 - Aprobare ROF si ROI - in conformitate cu OM 5079/2016

HCA 37/8.12.2016 - Aprobare PLan Managerial director

HCA 38/8.12.2016 - Aprobare decont naveta octombrie 2016

HCA 39/8.12.2016 - Aprobare decont naveta noiembrie 2016

HCA 40/8.12.2016 - Aprobare grafic si tematica sedintelor CA

HCA 41/8.12.2016 - Organigrama si comisii noi scoala

HCA 42/8.12.2016 - Burse semestrul I, 2016-2017

HCA 43/29.12.2016 - Aprobare proiect de buget 2017

HCA 44/29.12.2016 - Aprobare plan de scolarizare 2017-2018

HCA 1/19.01.2017 - Aprobare continuitate dupa varsta standard de pensionare Popa Alexandra

HCA 2/19.01.2017 - Aprobare continuitate dupa varsta standard de pensionare Alexe Angela

HCA 3/19.01.2017 - Decont naveta decembrie 2016

HCA 4/19.01.2017 - Aprobare executia bugetara 2016

HCA 5/31.01.2017 - Decont naveta ianuarie 2017

HCA 6/31.01.2017-Aprobare orar scoala semestrul II-2016-2017

HCA 7/31.01.2017 - Aprobare proiect preincadrare pentru anul scolar 2017-2018

HCA 8/31.01.2017 - Aprobare calificative personal nedidactic 2016 si fisa postului si de evaluare pentru 2017

HCA 9/01.03.2017 - Aprobare chestionare pentru optionale 2017-2018

HCA 10/01.03.2017 - Aprobare propuneri numar si cunatum burse pentru adresa CL 2017

HCA11/01.03.2017 - Aprobare proiecte pentru Scoala altfel

HCA12/01.03.2017 - Aprobare proceduri CEAC si SCIM

HCA 13/01.03.2017 - Aprobare decont naveta februarie 2017

HCA14/01.03.2017 - Aprobare oferta educationala 2017-2018

HCA 15/11.04.2017 - Aprobare plan de achizitii 2017

HCA16/11.04.2017 - Aprobare decont naveta martie 2017

HCA 17/11.04.2017 - Aprobare burse semestrul 2 2016-2017

HCA 18/09.06.2017 - Profesorul anului

HCA 19/09.06.2017 - Aprobare recuperare program din 2 iunie 2017

HCA 20/09.06.2017 - Decont naveta mai 2017

HCA 21/09.06.2017 - Aprobare programe scolare discipline optionale 2017-2018

HCA 22/30.08.2017 - Aprobare fisele postului si fisele de evaluare personal didactic si didactic auxiliar 2017-2018

HCA 23/30.08.2017 - Demarare procedura de constituire a CA al scolii pentru 2017-2018

HCA 24/30.08.2017 - Numire coordonator de proiecte si programe

HCA 25/30.08.2017 - Repartizare educatoare, invatatoare si diriginti 2017-2018

HCA 26/4.09.2017 - Acordare calificative personal didactic si didactic auxiliar 2016-2017

HCA 27/4.09.2017 - Comisii scoala si organigrama

HCA 28/4.09.2017 - Aprobare orar semestrul I - 2017-2018

HCA 29/4.09.2017 - Grafic serviciu pe scoala si insotire microbuz scolar

HCA 30/4.09.2017 - Repartizare PCO 2017-2018

HCA 31/13.10.2017 - Grafic si tematica sedinte CA 2017-2018

HCA 32/13.10.2017 - Decont naveta luna septembrie 2017

HCA 33/13.10.2017 - Aprobare plan operational 2017-2018 - director

HCA 34/13.10.2017 - Validare RAEI 2016-2017

HCA 35/3.11.2017 - Aprobare burse semestrul I, 2017-2018

Beneficiari burse

HCA 36/3.11.2017 - Aprobare programul "Sa stii mai multe, sa fii mai bun!"

HCA 37/27.11.2017 - Aprobare statul de functii septembrie si octombrie 2017

HCA 38/27.11.2017 - Proiectul planului de scolarizare 2018-2019

HCA 39/27.11.2017 - Decont naveta cadre didactice octombrie 2017

HCA 40/27.11.2017 - Aprobare stat de personal septembrie si octombrie 2017

HCA 41/6.12.2017 - Aprobare comisie inventariere anuala

HCA 42/6.12.2017 - Aprobare comisiei casare

HCA 1/9.01.2018 - Aprobare proiect de buget 2018

HCA 2/9.01.2018 - Aprpbare decont de naveta decembrie 2017

HCA 3/9.01.2018 - Aprobare proceduri CEAC PS 6.2-04 - instruirea personalului si PS 6.2-01 -recrutarea personalului

HCA 4/9.01.2018 - Aprobare executia bugetara 2017

HCA 5/30.01.2018 - Aprobare calificative personal nedidactic

HCA 6/30.01.2018 - Aprobare continuitate dupa varsta standard de pensionare Alexe Alngela

HCA 7/30.01.2018 - Proiectul de preincadrare 2018-2019

HCA 8/30.01.2018 - Proiect tip, cuantum si numar burse 2018

HCA 9/30.01.2018 - Contract educational ed. 1 rev. 1

HCA 10/9.02.2018 - Comisie evaluare oferte arendare teren extravilan scoala si comisie contestatii

HCA 11/9.02.2018 - Criterii evaluare oferte arendare teren extravilan scoala

HCA 12/9.02.2018 - Decont naveta ianuarie 2018

HCA 13/9.02.2018 - Aprobare chestionare pentru alegere CDS - optional 2018-2019

HCA 14/9.02.2018 - Aprobare auxiliare folosite in scoala in anul scolar 2017-2018

Lista nr. 15/9.02.2018 - Pesronal propus pentru cursuri de formare profesionala din bugetul scolii 2018

HCA nr. 16 - Aprobare plan anual de achizitii 2018

HCA nr 17/16.02.2018 - Aprobare buget 2018

HCA nr. 18/16.02.2018 - Aprobare orar scoala semestrul 2, an scolar 2017-2018

HCA nr. 19/14.03.2018 - Aprobare ROF scoala, editia 4, revizia 1 si ROI scoala

HCA nr. 20/14.03.2018 - Aprobare burse semestrul II, 2017-2018

HCA nr. 21/14.03.2018 - Aprobare CDS - optional 2018-2019

HCA nr. 23/14.03.2018 - Aprobare Oferta educationala 2018-2019

HCA nr. 24/14.03.2018 - Aprobare folosire resurse financiare extrabugetare achititie pc

HCA nr. 25/14.03.2018 - Aprobare comisie inscriere in invatamantul primar 2018-2019

HCA nr. 26/14.03.2018 - Aprobare Raport stare si calitatea invatamantului sem 1, 2017-2018

HCA nr 27/14.03.2018 - Aprobare decont naveta ianuarie si februarie 2018

HCA nr 28/4.05.2018 - Aprobare comisia pentru EVN 02, 04, 06

HCA nr 29/4.05.2018 - Acordare calificativ partial

HCA nr 30/4.05.2018 - Aprobare proceduri si formulare conform Instructiunii 1

HCA nr. 31/4.05.2018 - deconta naveta aprilie 2018

HCA nr 32/4.05.2018 - aprobare achizitie materiale care nu sunt in planul de achizitii - sisteme cabinet informatica

HCA nr 33/24.08.2018 - aprobare plata cu ora 2018-2019

HCA nr 34/3.09.2018 - aprobare fisele postului si fisele de evaluare 2018-2019

HCA nr 35/3.09.2018 - aprobarea organigramei 2018-2019

HCA nr 36/3.09.2018 - numire coordonator de proiecte si programe

HCA nr 37/3.09.2018 - demararea procedurii de constituire a CA pentru 2018-2019

HCA nr 38/3.09.2018 - repartizare educatoare, invatatoare, diriginti si profesori la clasa 2018-2019

HCA nr 39/03.09.2018 - echipa de gestionare a riscurilor 2018-2019

HCA nr 40/3.09.2018 - echipa SCIM 2018-2019

HCA nr 41/3.09.2018 - constituirea comisiilor din scoala 2018-2019

HCA nr. 42/6.09.2018 - aprobarea graficului serviciului pe scoala

HCA nr. 43/6.09.2018 - aprobare perioada pentru programul "Sa stii mai multe, sa fii mai bun"

HCA nr. 44/6.09.2018 - aprobare orar semestrul I

HCA nr. 45/6.09.2018 - validare raport director starea si calitatea invatamantului 207-2018

HCA nr. 46/6.09.2018 - revizuire criterii acordare burse de merit elevi

HCA nr. 47/6.09.2018 - aprobare grafic desfasurare concedii de odihna 2018-2019

HCA nr. 48/6.09.2018 - aprobare plan managerial director si plan operational 2018-2019

HCA nr. 49/6.09.2018 - acordare calificative 2017-2018

HCA nr. 50/6.09.2018 - grafic si tematica sedinte consiliu de administratie

HCA nr. 51/10.10.2018 - burse sem 1 - 2018-2019

HCA nr. 52/10.10.2018 - aprobare decont naveta septembrie 2018

HCA nr. 53/10.10.2018 - aprobare lista auxiliarelor folosite in scoala 2018-2019

HCA nr. 55/10.10.2018 - validare RAEI 2017-2018

HCA nr. 56/10.12.2018 - aprobare comsie de redactare Cod de etica

HCA nr. 57/10.12.2018 - aprobare proceduri revizuite conform Anexa 1

HCA nr. 58/10.12.2018 - aprobare Ziua scolii

HCA nr. 59/10.12.2018 - stabilirea zieli fara orar

HCA nr. 60/10.12.2018 - aprobarea, comunicarea si aplicarea codului de etica

HCA nr. 61/10.12.2018 - aprobare decont naveta decembrie 2018

HCA nr. 62/10.12.2018 - proiectul planului de scolarizare 2019-2020

HCA nr. 1/23.01.2019 - aprobarea proiectului de buget 2019

HCA nr. 2/23.01.2019 - aprobare executia bugetara 2018

HCA nr. 3/23.01.2019 - calificative anuale personal nedidactic 2018

HCA nr. 4/23.01.2019 - aprobare fisa postului si fisa de evaluare nedidactic 2019

HCA nr. 5/23.01.2019 - aprobare concedii de odihna

HCA nr. 6/23.01.2019 - aprobare decont naveta decembrie 2018

HCA nr. 7/23.01.2019 - aprobarea proiectului planului de incadrare pentru anul scolar 2019-2020

HCA nr. 8/15.03.2019 - aprobare lista cu propuneri pentru disciplina optionala si a chestionarului ce se va aplica parintilor si elevilor

HCA nr. 9/15.03.2019 - aprobare deconta naveta 

HCA nr. 10/15.03.2019 - aprobare beneficiari burse scolare pentru semestrul II 2018-2019

HCA nr. 11/15.03.2019 - aprobare proceduri revizuite conform Instructiunii 1/2017

HCA nr. 14/24.04.2019 - aprobare comisia pentru organizarea si desfasurarea evaluarii nationale la clasele a I a, a IV a si a VI a

HCA nr. 15/24.04.2019 - aprobarea programului pentru saptamana "Sa stii mai multe, sa fii mai bun"

HCA nr. 16/24.04.2019 - aprobarea ofertei educationale a scolii pentru anul scolar 2019-2020

HCA nr. 17/24.04.2019 - aprobarea bugetului pe titluri de cheltuieli, articole si alineate 2019

HCA nr. 18/24.04.2019 - aprobarea curriculumului la decizia scolii - disciplina optionala pentru anul scolar 2019-2020

HCA nr. 19/24.04.2019 - aprobare decont naveta martie si aprilie 2019

HCA nr. 20/10.06.2019 - aprobare decont naveta mai 2019

HCA nr. 21/10.06.2019 - acordare titlul Profesorul Anului

HCA nr 22/29.08.2019 - aprobare fisa postului personal didactic si didactic auxiliar 2019-2020

HCA nr. 23/29.08.2019 - aprobare comisii scoala 2019-2020

HCA nr. 24/29.08.2019 - aprobare acoradare ore la plata cu ora 2019-2020

HCA nr. 25/29.08.2019 - demarare procedura constituire consiliu de administratie scoala 2019-2020

HCA nr. 26/2.09.2019 - acordarea calificativelor personalului didactic si didactic auxiliar

HCA nr 27/2.09.2019 - repartizare educatoare, invatatoare si diriginti la clasa

HCA nr. 28/2.09,2019 - aprobare organigrama 2019-2020

HCA nr. 29/2.09.2019 - numire coordonator proiecte si programe 

HCA nr. 30/2.09.2019 - apobare plan managerial director 2019-2020 si plan operational

HCA nr. 31/2.09.2019 - aprobare perioadele pentru saptamana Scoala altfel

HCA nr. 32/9.09.2019 - aprobare orar semestrul I, an scolar 2019-2020

HCA nr. 33/9.09.2029 - aprobare perioade concedii de odihna personal scoala 

HCA nr. 34/9.09.2019 - Validare raport starea si calitatea invatamantului 2018-2019

HCA nr. 35/9.09.2019 - Aprobare grafic serviciu pe scoala si insotire microbuz

HCA nr. 36/10.10.2019 - Validare RAEI 2018-2019

HCA nr 37/10.10.2019 - Aprobare deconta naveta septembrie 2019

HCA nr. 38/10.10.2019 - Graficul si tematica sedintelor consiliului de administratie 2019-2020

HCA nr. 39/22.10.2019 - Burse de merit semestrul I- 2019-2020

HCA nr. 40/22.10.2019 - Desemnarea conilierului de etica si integritate

HCA nr.41/27.11.2019- deconta naveta octombrie 2019

HCA nr. 42/27.11.2019 - numire comisie de cercetare disciplinara

HCA nr. 43/11.12.2010 - proiect de buget

HCA nr. 44/11.12.2019 - comisie de casare

HCA nr. 45/11.12.2019 - comisie inventar

HCA nr. 46/11.12.2019 - ocuparea ore de educatie plastica ramase libere in sistem pco

HCA nr. 47/11.12.2020 - deconta naveta noiembrie si decembrie 2019

HCA nr. 48/19.12.2020 - demisie din functia de coordonator de structura GPN Radovanu si def de comisie metodica invatamant prescolar

HCA nr. 49/19.12.2020 - numire coordonator de structura CPN nr. 1 Radovanu

HCA nr. 50/19.12.2020 - numire coordonator de comisie metodica prescolar

HCA nr. 51/19.12.2019 - aprobare proiectul planului de scolarizare

HCA nr. 1 /20.01.2020 - evaluare personal nedidactic 2019

HCA nr. 2/20.01.2020 - decont naveta

HCA nr. 3/20.01.2020 - aprobare executia bugetara 2019

HCA nr. 4/20.01.2020 - aprobare fisa postului nedidactic si fisa de evaluare pentru 2020

HCA nr. 5/20.01.2020 - aprobare orar semesrul II, 2029-2020

HCA nr. 7/30.01,2020 - aprobare priuect de incadrare pentru 2020-2021

HCA nr. 8/10.02.2020 - aprobare burse de merit semestrul II, 2019-2020

HCA nr. 9/10.02.2020 - validare raport starea si calitatea invatamantului pentru sem 1, 2019-2020

 

HOTARARI ALE COMISIEI PARITARE

Hotararea 1/2014 - aprobare regulament comisia paritara

Hotararea 2/2014 - aprobare ROF scoala editia 2 revizia 1

Hotararea 3/2014 - aprobare fisele postului personalizate pentru anul scolar 2014-2015

Hotararea 4 /2014 - aprobare orar scoala sem 1 2014-2015

Hotararea 5 /2014 - aprobare Regulament folosire microbuz si grafic insotire

Hotararea 6 /09.12.2014 - aprobare proiect plan scolarizare 2015-2016

Hotararea 7/09.12.2014 - aprobare fisa de evaluare personal nedidactic 2014

Hotararea 1/14.01.2015 - aprobare fisa de evaluare personal nedidactic 2015

Hotararea 2/14.01.2015 - aprobare puncaje si calificative personal nedidactic 2014

Hotararea 3/06.02.2015 - aprobare orar scoala sem 2 - 2014-2015

Hotararea 4/29.05.2015 - aprobare criterii profesorul anului

Hotararea 5/27.08.2015 - aprobare fisa postului si fisa de evaluare 2015-2016

Hotararea 6/16.10.2015 - aprobare orar scoala 2015-2016

Hotararea 7/27.11.2015 - aprobare proiect plan scolarizare 2016-2017

Hotararea 1/17.01.2016 - aprobare punctaj si calificative nedidactic 2015

Hotararea 2/24.02.2016 - aprobare orar scoala semestrul II - 2015-2016

Hotararea 3/31.08.2016 - aprobare fisa postului si fisa de evaluare 2016-2017

Hotararea 4/06.09.2016 - aprobare orar scoala

Hotararea nr. 5/7.12.2016 - aprobare ROF si ROI scoala in conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare si functionare a institutiilor din invatamantul preuniversitar

Hotararea nr. 1/31.01.2017 - Aprobare orar scoala semestrul II, an scolar 2016-2017

Hotararea nr. 2/31.01.2017 - Aprobare punctaje si calificative personal nedidactic pentru anul 2016

Hotararea nr. 3/31.08.2017 - Aprobare fisele postului si fisele de evaluare pentru 2017-2018

Hotararea nr. 4/6.09.2017 - Aprobare orar scoala sem 1 2017-2018

Hotararea nr. 5/6.08.2017 - Aprobare calificative si punctaje personal didactic si didactic auxiliar

Hotararea nr. 1/30.01.2018 - Aprobare calificative personal nedidactic

Hotararea nr. 2/16.02.2018 - Aprobare orar scoala semestrul 2, an scolar 2017-2018

Hotararea nr. 3/15.03.2018 - Aprobare ROF scoala, editia 4, rev. 1 si ROI scoala

Hotararea nr. 4/17.05.2018 - Stabilire suport pentru vauchere de vacanta

Hotararea nr. 7/6.09.2018 - punctaje si calificative 2017-2018

Hotararea nr. 6/6.09.2018 - Aprobare orar semestrul 1, an scolar 2018-2019

Hotararea nr. 5/6.09.2018 - Aprobare fisa individualizata a postului si fisa de evaluare pentru 2018-2019

Hotararea nr. 1/23.01.2019 - aprobare orar scoala semestrul II. 2018-2019

Hotararea nr. 2/28.01.2019 - aprpbare fisa de evaluare si fisele individuale ale postului pentru nedidactic 2019

Hotararea nr 3/31.01.2019 - aprobare punctaje si calificative evaluare anuala nedidactic 2018

Hotararea nr. 4/2 09.2019 - aprobare fisa postului si fisa de evaluare pentru personal didactic si didactic auxiliar 2019-2020

Hotararea nr. 5/2.09.2019 - aprobare punctaje si calificative personal didactic si didactic auxiliar penru 2018-2019

Hotararea nr. 6/9.09.2019 - aprobare orar scoala semestrul I. 2019-2020

Hotararea nr. 1/10.01.2020 - aprobare orar scoala semestrul II. 2019-2020

Hotararea nr. 2/20.01.2020 - aprobare punctaje si calificative nedidactic 2019

Hotararea nr. 3/20.01.2020 - aprobare fisa postului si fisa de evaluare pentru personal nedidactic 2020

 

Regulament organizare si functionare Comisia Paritara

Buget 2014

Raport analiza activitate scoala an scolar 2013-2014

EXECUTIE BUGETARA 2013

Plan de achizitii 2014

Regulament organizare si functionare comisia paritara

TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2014-2015

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ed2rev0 - conform cu OM 4619/2014

RAPORT ACTIVITATE SCOALA AN SCOLAR 2012-2013

DECLARATIA DIRECTORULUI IN DOMENIUL CALITATII

BUGET 2013

Buget simplificat 2013

Buget detaliat 2013 - necesar EXCEL pentru vizualizare

GRAFIC DE CONTROL SEMESTRUL I

GRAFIC DE CONTROL SEMESTRUL II

GRAFIC ASISTENTE LA LECTII

NOUPLAN DE ACHIZITII 2013

CENTRALIZARE CHESTIONARE EVALUARE SEF IERARHIC

TEMATICA SEDINTELOR DE CONSILIU PROFESORAL 2014-2015

TEMATICA SEDINTELOR DE CONSILIU PROFESORAL 2013-2014

PLAN MANAGERIAL ANUAL 2014-2015

PLAN MANAGERIAL SEM 1 - 2014-2015

PLAN MANAGERIAL SEM 2 - 2014-2015

PLAN MANAGERIALE ANUAL 2013-2014

PLAN MANAGERIAL SEM 1 - 2013-2014

PLAN MANAGERIAL SEM 2 - 2013-2014- proiect

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA REVIZUIT 2012-2016

PLAN OPERATIONAL PDI - 2013-2015

PROIECT DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 2012-2016 + PLAN OPERATIONAL 2012-2013

HARTA PROCESELOR

HARTA PROCESELOR - DESFASURAT

Scadentar activitati si materiale 2013-2014


 

Documente necesare dosar comisie

 


 

PLAN MANAGERIAL 2012-2013

Raport an scolar 2011-2012 - Raport activitate scoala


 

DECIZIE CONSTITUIRE CONSILIU DE ADMINISTRATIE 2016-2017

DECIZIE CONSTITUIRE CONSILIU DE ADMINSTRATIE 2017-2018

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 2016-2017

1. CIRLIG MARIAN - director - presedinte consiliu

2. BARBU FLORINA - profesor

3. POSTELNICU MIHAELA - profesor 

4. CHELARU IOANA - invatator

5. TUDOSE MIAHELA - reprezentant Comitet Reprezentativ Parinti

6. TINCA FLORINA. - reprezentant Comitet Reprezentativ Parinti

7. VELICU ALINA - reprezentant primar

8. MUSAT ION- reprezentant Consilul Local

9. ALECU DANUT- reprezentant Consiliul Local

DRAGHICI MIHAELA - lider sindical - cu statut de observator - fara drept de vot

LUCA DORINA - secretar CA - fara drept de vot

 

SARCINI SPECIFICE MEMBRI CA - click aici

Grafic si tematica sedinte CA 2017-2018


 

FISE DE EVALUARE CONFORM OMEN 3597/18.06.2014 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE EVALUARE A PERSONALULUI DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR (modificarea si completarea ordinului 6143/2011)

Fisa de evaluare cadre didactice

Fisa de evaluare profesor documentarist

Fisa de evaluare secretar

Fisa de evaluare administrator de patrimoniu

Fisa de evaluare administrator financiar

FISA POSTULUI CONFORM OMECTS 6143/2011 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE EVALUARE A PEROSNALULUI DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR 

Fisa postului cadre didactice

Fisa postului profesor documentarist

Fisa postului secretar

Fisa postului administrator de patrimoniu

Fisa postului administrator financiar

 

 

Adrese utile

Pagina Facebook

Vremea

Ceas