Oferta educationala

OFERTA EDUCATIONALA PENTRU ANUL SCOLAR 2020-2021

OFERTA EDUCATIONALA PENTRU ANUL SCOLAR 2019-2020

OFERTA  EDUCATIONALA PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019

OFERTA EDUCATIONALA PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018

OFERTA EDUCATIONALA AN SCOLAR 2016-2017 - Aprobata prin HCA nr. 18/28.03.2016

Plan de scolarizare
Ciclul prescolar

GPN nr. 1 Radovanu - structura a Scolii Gimnaziale Dimitrie Ion Ghica
grupa mica - 1 – profesor invatamant prescolar Postelnicu Gabriela- titular 
grupa mijloacie - 1 – profesor invatamant prescolar Arsene Minodora - titular
grupa mare - 2 – profesor invatamant prescolar Postelnicu Mihaela – titular - coordonator structura si Serban Anisoara - invatator pensionar 
Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica
Ciclul primar
Clasa pregatitoare - 1 clasa - 25 locuri - prof. Draghici Mihaela - titular gr. I
Clasa I - 1 clasa - 22 elevi - 3 locuri libere - invatator Iacob Elena - titular gr. I
Clasa a II a - 1 clasa -  2 elevi - prof. Cirlig Marian - titular - gr. I
Clasa a III a - 1clasa – 21 elevi - invatator Chelaru Ioana – titular gr. I
Clasa a IV a - 1 clasa - 23 elevi - prof. Alecu Adina - titular gr I
Ciclul gimnazial
clasa a V a - 1 clasa - prof. diriginte Barbu Florina
clasa a VI a - 1 clasa - prof. Luca Dorina
clasa a VII a - 1 clasa - prof. Dumitrache Mirela
clasa a VIII a - 2 clase - (VIII A - prof. diriginte Alexe Angela; VIII B - prof. diriginte Craciun Alina)

Incadrare

GPN Radovanu
Cadre didactice titulare - 4 (Postelnicu Mihaela, Postelnicu Gabriela, Arsene Minodora, Tudose Mihaela - concediu crestere copil)
Cadre didactice titulare la grupa in 2018-2019 - 3 (Postelnicu Mihaela, Arsene Minodora, Postelnicu Gabriela, Serban Anisoara)
Posturi declarate vacante - 0
Posturi pentru detasare – 0

Posturi rezervate - 1
Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica
Ciclul primar
Titulari - 5
Ciclul gimnazial
Limba si literatura romana si limba latina clasa a VIII a
Barbu Florina - titular scoala- gradul II

Limba engleza
Craciun Alina - titular scoala- toate clasele incepand cu clasa pregatitoare - gradul I

Limba franceza

Dumitrache Mirela -titular scoala- toate clasele incepand cu clasa a V a - definitivat 

Matematica
Galbinasu Elena - titular scoala - definitivat

Fizica

Enegaru Constantina - titular scoala - grad I
Chimie
Enegaru Constantina - titular scoala - grad I
Biologie
Barbu Ioana - titular scoala - toate clasele ciclului gimnazial - gr I
Istorie si cultura civica
Alexe Angela - titular scoala - toate clasele ciclului gimnazial - gr. I
Geografie
Minciuna Geta - titular scoala - toate clasele ciclului gimnazial - gr I
Religie
Musat Doinita - titular scoala - toate clasele de la CP la clasa a VIII a - definitivat
Educatie plastica si educatie muzicala - 4 ore fiecare disciplina - nu exista profesor calificat - in caz ca orele nu sunt ocupate prin calendarul miscarii personalului didactic, acestea vor si alocate pentru completare sau la plata cu ora titularilor scolii 
Educatie fizica si sport 
Mustatea Danut - titular scoala - definitiv

Educatie tehnologica
Minciuna Geta - titular scoala - gr I
Discipline optionale
Grupa mica - alege disciplina optionala in septembrie 2019

Grupa mijlocie - In lumea povestilor; Arte combinate

Grupa mare - In lumea povestilor; Educarea limbajului prin joc

Clasa pregatitoare -Povestea ursletului

Clasa I - Traista cu povesti

Clasa a II a - Tehnologia informatiei si comunicatiei

Clasa a III a - Teatru de papusi

Clasa a IV a - Prevenirea bullying-ului

Clasa a V a - TIC

Clasa a VI a A - Limba engleza

Clasa a VII a A - Geografie locala

Clasa a VIII a A - Matematica distractiva

Clasa a VIII a B - Limba engleza
CDI
Luca Dorina - profesor documentarist - titular- definitiv
Personal didactic auxiliar
Iacob Gina Laura - secretar - contract de munca durata nedeterminata
Dragan Lidia - administrator financiar si de patrimoniu - contract de munca durata nedeterminata
Personal nedidactic - 4 femei de serviciu si 1 muncitor intretinere

CDS la clasa 

Schemele orare ale clasele vor fi postate in luna mai dupa aplicarea instructiunii specifice

Cercuri la nivel de scoala

Cercul de pictura - clasele III-VIII
Cercul de lectura - clasele primare și clasele gimnaziale
Clubul de calculatoare - clasele IV-VII
Teatru de papusi - clasele III-VI
Cercul de arta dramatica - clasele V-VIII
Corul scolii - clasele V-VIII

Dansuri – clasele II-VI

Program scoala

Se invata intr-un singur schimb
Ora de curs - 50 minute cu pauza de 10 minute (pauza mare - a doua pauza este de 20 minute)
Program - 8-15
Program "Scoala dupa scoala"
Exista spatii, dar organizarea acestuia depinde de:
-numarul de optiuni din partea parintilor
-aprobarea de catre Consiliul de Administratie
-fondurile colectate vor intra in capitolul de incasari extrabugetare

-disponibilitatea Asociatiei Parintilor din Scoala Radovanu

Spatii
GPN Radovanu - local nou dat in folosinta in septembrie 2012
Regim de inaltime - P+1
Sali - 5 din care 3 folosite ca sali de grupa, 1 folosita pentru clasa I
Grupuri sanitare - 4 din care 2 pentru elevi si prescolari, 1 pentru cadrele didactice si 1 la izolator
Holuri - 3
Izolator - 1
Spatiu depozitare materiale didactic - 1
Cancelarie - 1
Spatiu depozitare corn si lapte - 1
Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica
Corp A
5 sali de clasa pentru clasele primare

3 cabinete - biologie, geografie, limba si literatura romana
1 CDI
1 spatiu cancelarie
1 spatiu secretariat
1 spatiu contabilitate
1 spatiu bucatarie di depozitare corn si lapte
1 grup sanitar in scoala cu toate utilitatile
Corp B 
4 cabinete - educatie tehnologia, istorie, limbi straine, informatica 

1 sala de sport

1 grup sanitar cu toate utilitatile
Corp C 
1 cabinet de stiinte

Baza sportiva

-sala de sport amenajata intr-o sala de clasa
-teren sport nou - covor sintetic si cu vestsiare si instalatie de nocturna

Mijloace de tehnologia informatiei

cabinet AeL cu 10 statii de lucru + 1 server - conexiune la internet + imprimanta + scaner + multifunctional inkjet + copiator Xerox + multifunctional Minolta
miniretea de 6 calculatoare la CDI - acces internet + imprimanta
calculator in retea si acces la internet in cancelarie + imprimanta + scaner
caculator spatiul secretariat cu acces la internet + imprimanta + fax
calculator in spatiul contabilitate si administrativ+ multifunctional laser + imprimanta HP A3
laptop - 8 bucati
videoproiector - 2 bucati
ecran de proiectie - 2 bucati
camera video - 2 bucati
aparat foto digital - 1 bucata
retroproiector - 2 bucati
aparat indosariat - 1 bucata
aparat laminat mare si mic - cate 1 bucata
aparat distrus hartie - 1 bucata
conexiuni la internet - 2 (1 pe radio si una pe romtelecom) - asigura accesul pe fir si pe radio in toata scoala si in afara ei
combina muzicala - 1
radio cd mp3 - 1 bucata
calculatoare sali de clasa scoala 

tabla inteligenta

imprimante laser si cu jet de cernela in toate cabinetele si salile de clasa de laprimar

Asigurarea sigurantei elevilor

Campus scolar compus din cladirile scolii si cea a gradinitii, inconjurat pe toate laturile de gard.
Accesul se face prin cele 3 porti mici. (acestea se inchid dupa inceperea cursurilor)
Sistem de supraveghere video (exterior si interior)
Profesor si elev de serviciu pentru cele doua cicluri: primar si gimnazial
Accesul in spatiul scolar se face numai pe baza procedurii specifice
Semne distinctive - uniforma si ecusonul

Relatia cu elevii

 -asigurarea conditiilor de organizare a organismelor la nivel de clasa si de scoala
-consultarea acestora in cazul luarii unor decizii care ii privesc
-asigurarea premiselor de desfasurare in bune conditii a procesului instructiv-educativ
-seriozitate si consecventa in pregatire din partea cadrelor didactice si a elevilor
-asigurarea accesului la toate spatiile scolare din scoala
-folosirea unor strategii didactice activ-participative care sa puna in centrul invatarii elevul
-integrarea mijloacelor de tehnologia informatiei in activitatea instructiv-educativa si evaluativa
-asigurarea consilierii in procesul de invatare si in afara scolii prin folosirea platformelor de invatare si evaluare si a instrumentelor web2.0 (forumuri, e-mail, mesagerie instant, site-uri wiki, google drive, afisiere virtuale etc.)
-folosirea unor instrumente de evaluare diverse care sa asigure o evaluare cat mai completa a elevului (atat ca nivel de cunostinte cat si competente si comportamente)
-obiectivitate si transparenta in procesul evaluativ
Relatia cu familia
-implicarea in activitatea de conducere a scolii prin Consiliul de Administratie (asigurarea accesului celor 2 membri alesi de CRP la sedintele CA)
-implicarea in activitatea de asigurare a autoevaluarii institutionale prin CEAC
-asigurarea accesului parintilor la activitatea instructiv-educativa si cea extracurriculara
-proiectarea, organizarea si desfasurarea de activitati de consiliere parentala
-testarea satisfactiei familiei fata de organizarea si desfasurarea procesului instructiv-educativ
-asigurarea caracterului functional si eficient al comitetelor de parinti pe clase si a CRP
-asigurarea transparentei decizionala

Relatia cu comunitatea

-asigurarea transparentei decizionale si financiare
-implicarea membrilor comunitatii locale in activitatile extracurriculare ale scolii
-implicarea in activitatea de conducere a scolii prin Consiliul de Administratie (asigurarea accesului la sedinte a celor 2 membri ai CL si unul al primarului)
-popularizarea activitatilor scolii
-prezenta unui reprezentant al scolii la toate activitatile desfasurate la nivel loc

-inchierea de parteneriate si protocoale cu institutiile locale

Resurse financiare
Asigurarea finantarii scolii se realizeaza conform legislatiei in vigoare pe baza principiului "finantarea urmeaza elevul".
Consitutirea bugetului scolii se realizeaza prin finantarea de baza - alocatia/elev - in conformitate cu sumele stabilite de guvern pentru fiecare elev in parte/ciclu de invatamant (separat pentru fond de salarii si cheltuieli materiale) si alocatia complementara (din fondurile proprii ale Consiliului local)
-Alocatii bugetare pentru 2016
cheltuieli materiale – 114000 lei
fond de salarii - 951.000 lei - din finantare de baza asigurata din cota defalcata TVA
-Fonduri extrabugetare 2016
contravaloarea contractului de arendare a terenului scolii - 5000 lei
fonduri provenite din sponsorizari ale Asociatiei Parintilor din Scoala Radovanu

 

 

 

Adrese utile

Pagina Facebook

Vremea

Ceas